Samtycke hälsosamtalsuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt.bild av hjärta

Hälsa och lärande hör ihop. Mår man bra så går det oftast bättre i skolan och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Du kan också prata med någon pedagog på skolan för att komma i kontakt med oss. Elevhälsan i Bodens kommun erbjuder följande e-tjänster:

Samtycke hälsosamtalsuppgifter

  • Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever.
  • Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan.
  • Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret i en databas som Region Norrbotten ansvarar för. Region Norrbotten publicerar årligen en rapport ”skolbarns hälsa och levnadsvanor” som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Rapporten innehåller endast avidentifierat material.

Här kan du läsa mer om hälsosamtalÖppnas i nytt fönster

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa