Samtycke hälsosamtalsuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke hälsosamtalsuppgifter

  • Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever.
  • Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan.
  • Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret hos skolsköterskan, på den skola eleven går, i Bodens Kommun.

Information från hälsosamtalen används sedan som underlag för att ta fram statistik över skolbarns hälsa och levnadsvanor. Statistiken innehåller endast avidentifierat material.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa