Ansökan elevresor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst gäller ansökan för gymnasieelever som är folkbokförda inom Bodens kommun och är i behov av bidrag till elevresor i form av busskort.

Vill du läsa mer om gymnasieelevers elevresor eller ansöka om bidrag i form av kontant ersättning i stället för busskort gör du det här.

Om du eller ditt barn du ansöker för har skyddade uppgifter ska du ansöka via blankett. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa