Orosanmälan, barn och unga

LÄS MER

Här anmäler du till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att barn eller unga far illa.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.

  •  Myndighetspersoner och yrkesverksamma med anmälningsskyldighet gör sin anmälan i tjänsten.
  •  Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.
  •  Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.

Om du använder e-tjänsten under helger och kvällar tas din anmälan emot nästkommande vardag.

Läs mer om orosanmälan på boden.se

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa - Socialstyrelsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa