Synpunkten

LÄS MER

Bodens kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.
Du kan lämna tre sorters synpunkter:

  • Förslag
  • Beröm
  • Klagomål

Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar. Där får du veta hur vi har kunnat tillgodose dina synpunkter. Du kan även vara anonym. Dina synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i datasystemet och blir - liksom synpunkten - allmän handling. Detta innebär att alla som vill kan få ta del av handlingen, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material. Du kan välja att inte uppge namn och adress, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan.

OBS!
Uppgifter och synpunkter som du lämnar här ersätter inte ett överklagande av myndighetsbeslut.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa