Orosanmälan Äldreomsorg

LÄS MER

Om du som privatperson eller i tjänst känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan person far illa. Oron kan exempelvis handla om att personen inte får i sig tillräckligt med mat eller att personen på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att personen börjar bli glöms eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp.

Detta kan du anmäla det till Biståndsenheten via e-tjänst eller kontakta Biståndsenheten via Medborgarenheten. 0921-620 00.

OBS! Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

För att få en så tydlig bild som möjligt av hur personen har det är det viktigt att du lämnar alla uppgifter du har.

Om du inte har anmälningsskyldighet har du möjlighet att göra en anonym anmälan. Då ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss, du kan inte i efterhand uppge att du vill vara anonym. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om den bedömning vi gör eller få återkoppling på hur vi hanterar anmälan, med anledning av sekretess.  

Om du använder e-tjänsten under kvällar och helger tas din anmälan emot nästkommande vardag.

Frågor om e-tjänsten

Emma Strandberg
bistandsenheten@boden.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa