Ansökan barn/unga enligt SoL

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om stöd om du känner att du behöver stöd i din roll som förälder eller att ditt barn är i behov av stöd.

Du som är ungdom och har fyllt 15 år kan själv lämna in en ansöka om du anser att du är i behov av stöd.

Om du som ungdom gör en ansökan kommer vi även att kontakta dina vårdnadshavare eftersom du är under 18 år.
Om en vårdnadshavare ansöker om stöd och det finns ytterligare en vårdnadshavare måste båda samtycka till att ansökan görs.
Om ansökan gäller ungdom som fyllt 15 år räknas hen som egen part och behöver också samtycka.

Om du använder e-tjänsten under kvällar och helger tas din ansökan emot nästkommande vardag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa