Specialkostintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du av medicinska skäl, i behov av mat som avviker från den vanliga matsedeln behöver vi ett specialkostintyg.

Viktigt för dig med behovs/special-kost

  • Du måste ansöka om behovs/specialkost inför varje hösttermin. Ansökan måste vara inkommen minst 45 dagar innan starten på höstterminen.
  • Du måste bifoga ett intyg från din läkare eller legitimerad dietist tillsammans med din ansökan. Intyget från din läkare/dietist behöver bara förnyas om det sker förändringar i din kost.
  • Om du byter förskola eller skola under terminerna eller av någon anledning inte har behov av din specialkost kortare eller längre perioder måste det meddelas till Kostavdelningen på telefonnummer 0921-620 00.
     
  •  Om du, utan att meddela kostavdelningen, inte äter din specialkost slutar vi att tillaga den efter en arbetsvecka.
     
  • Vårdnadshavaren ansvarar för information om behovs/special-kost till övrig berörd personal på skola/förskola/fritids.


Välkommen till din skolrestaurang!

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa