Specialkostintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost och anpassad kost

För barn/elev med behov av mat som avviker från den vanliga matsedeln behövs ansöka om specialkost, enligt beslut från utbildningsnämnden.
Behov av anpassad kost ansöks och hanteras enligt samma rutin och benämns här som specialkost.

 • Ansökan sker via e-tjänster och förnyad ansökan behövs därefter inför varje hösttermin.

 • Vid den första ansökan bifogas intyg från behandlande läkare eller legitimerad dietist som styrker kostbehandlingen.

 • Intyget från din läkare/dietist behöver därefter bara förnyas om det sker förändringar i kosten.

 • Vårdnadshavare ansvarar för information till pedagogisk personal med tillsynsansvar om barnet/elevens specialkost.

 • Vid laktosintolerans gör man ansökan men behöver inte bifoga intyg.

 • Vegetarisk mat med inslag av mejeriprodukter och ägg är ett dagligt erbjudande till alla elever i skolan och behöver ingen ansökan.

 •  

  Om man byter förskola eller skola under terminen eller av någon anledning inte har behov av specialkost en kortare eller längre period ska det meddelas via kommunens e-tjänst vid Tillfälligt uppehåll i specialkost.
  Om specialkosten inte nyttjas så upphör den att tillagas.

   

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa