Budget- och skuldrådgivning

LÄS MER

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över.
Bodens kommuns budget- och skuldrådgivning är till för dig som behöver hjälp med att hitta lösningar på ekonomiska problem eller få svar på frågor om privatekonomi. 

Budget- och skuldrådgivningen kan visa på alternativ kring eventuell skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.  

Du kan till exempel få hjälp med att: 

  • Göra en budget 
  • Se över dina skulder 
  • Ansöka om skuldsanering 

Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt.

Frågor om e-tjänsten

Budget- och skuldrådgivningen
budgetochskuld@boden.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa