Budget- och skuldrådgivning

LÄS MER

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över.
Bodens kommuns budget- och skuldrådgivning är till för dig som behöver hjälp med att hitta lösningar på ekonomiska problem eller få svar på frågor om privatekonomi. 

Budget- och skuldrådgivningen kan visa på alternativ kring eventuell skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras.  

Du kan till exempel få hjälp med att: 

  • Göra en budget 
  • Se över dina skulder 
  • Ansöka om skuldsanering 

Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt.

Frågor om e-tjänsten

Budget- och skuldrådgivningen
budgetochskuld@boden.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa