Skolskjutsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna skolskjutsansökan behöver göras om en elev har ett behov av skolskjuts på grund av:

  • Växelvist boende
  • Val av annan skola
  • Trafikförhållanden
  • Medicinska skäl
  • Annan omständighet

Skolskjutsansökan behöver inte göras om skolskjutsen avser resa mellan folkbokföringsadress och anvisad skola på grund av att färdvägens längd överskrider avståndsgränserna.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa