Lokalhyra och anmälan om tillfällig övernattning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här etjänsten kan du använda om du har behov av att exempelvis hyra en skola för att anordna en tillfällig övernattning i samband med ett idrottsevenemang eller dylikt.

Riktlinjer vid tillfällig övernattning

Den säkerhetsansvarige har ansvaret att informera och visa sina aktiva om utrymningsvägar, släckredskap och ordningsregler innan lokalerna tas i bruk samt att:

 • endast ta in de antal personer som lokalen är godkänd för.
 • där automatlarm/utrymningslarm saknas skall brandvarnare placeras ut av hyresgästen.
 • övernattning endast sker på bottenplan(markplan)
 • tillgång finns till två av varandra oberoende utrymningsvägar som är utmärkta med genomlysta eller belysta utrymningsskyltar.
 • rökförbud upprätthålls i lokalerna.
 • inget material uppställs i utrymningsvägarna som försvårar utrymning. I lektionssalarna placeras bord och stolar inne i salarna så att de inte försvårar utrymning. Bord och stolar från salar får inte ställas ut i korridorerna.
 • bestämma uppsamlingsplats vid utrymning.
 • inga levande ljus får användas.
 • marschaller placeras minst 2 meter från byggnaden.
 • inga alkoholhaltiga drycker får nyttjas i lokalerna.
 • tillgång till telefon för att larma SOS på 112 finns i anslutning till lokalen.
 • lokalen lämnas städad.

Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalen. Nyckel skall förvaras på ett betryggande sätt och får ej utlånas till obehörig.

Vid larm till SOS

 • Uppge lokalens namn samt adress
 • Vad har hänt(brinner det, sjukdom skada eller brott)
 • Vem är det som ringer(namn telefonnummer)
 • Vid brand utrym lokalen
 • Möt Räddningstjänst/ambulans/polis

Exempel på godtagbar utplacering av sovplatser i ett klassrum.

Förslaget är att sängplatserna placeras ut så att utrymningsvägarna tillgodoses och därefter bestäms personantalet.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa