Redovisning för god man och förvaltare

LÄS MER

Här kan du som är god man eller förvaltare redovisa huvudmannens ekonomi och sedan lämna in din årsräkning eller sluträkning elektroniskt. För att använda e-tjänsten måste din e-postadress finnas registrerad hos överförmyndarenheten. Du behöver också tillgång till e-legitimation eller Mobilt BankID.

Redovisningstjänsten kan hanteras via dator, mobiltelefon eller surfplatta.  Du kan registrera händelser löpande och bifoga bilagor. Om din inlämnade redovisning behöver korrigeras kan du efter kontakt med överförmyndarenheten göra dina korrigeringar direkt i e-tjänsten.