Den digitala skolexpeditionen

LÄS MER

Utbildningsförvaltningen erbjuder en mängd digitala-tjänster för dig som är vårdnadshavare till barn/ungdomar i kommunens skolor. Tjänsterna erbjuds i form av mobilanpassade webbsidor. Vi har ingen app som du kan ladda ned till din telefon men det går utmärkt att använda webbläsaren i mobilen och spara sidan som en favorit eller på hemskärmen i din telefon eller platta.  Eftersom vi värnar om de uppgifter som finns registrerade i våra elevadministrativa system används säker inloggning, detta innebär att du måste använda e-legitimation vid inloggning.

I dagsläget kan du hämta/lämna följande uppgifter

  • Scheman
  • Planeringar och bedömningar
  • Underlag för utvecklingssamtal
  • Kontaktuppgifter personal och elev
  • Frånvaroanmälan
  • Aktuell frånvaroöversikt
  • Betyg och Nationella provresultat
  • Enhetsspecifik information

Alla kommunala skolor i Bodens kommun finns tillgängliga via denna e-tjänst. Har du barn/ungdomar på fler enheter kan du enkelt växla mellan dessa.

OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du kan inte följa ditt ärende via "Mina sidor". När du startar tjänsten öppnas den i nytt fönster.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation