Serveringstillstånd stadigvarande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansvaret för tillståndsgivningen ligger på miljö- och byggnämnden. Handläggningen sköts av kommunens alkoholhandläggare. Denna tjänst använder du för att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Ansökningsavgiften ska betalas in i samband med ansökan, läs mer om serveringstillstånd på boden.se

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa