Ansökan vuxna enligt SoL

LÄS MER

Här kan du som enskild ansöka om stöd och hjälp med missbruk, beroende, våldsutsatthet i nära relation eller annan form av problematik.

Om du använder e-tjänsten under kvällar och helger tas din ansökan emot nästkommande vardag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa