Ansökan vuxna enligt SoL

LÄS MER

Här kan du som enskild ansöka om stöd och hjälp med missbruk, beroende, våldsutsatthet i nära relation eller annan form av problematik.

Om du använder e-tjänsten under kvällar och helger tas din ansökan emot nästkommande vardag.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa