Serveringstillstånd ansvarig serveringspersonal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansvaret för tillståndsgivningen ligger på kommunstyrelsen. Handläggningen sköts av kansli och informationskontorets alkoholhandläggare. Denna tjänst använder du för att anmäla ansvarig serveringspersonal. Förutom alkohollagen styrs tillståndsgivningen av riktlinjer för serveringstillstånd av alkohol, antagna av kommunfullmäktige.

Tillämpligt lagrum, 8 kap 18§ alkohollagen (2010:1622)

På serveringsstället där serveringstillstånd gäller ska tillståndshavaren eller av honom utsedd serveringspersonal utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Tillståndshavaren ska till tillståndsmyndigheten anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.

För servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast anlitas personal som är anställd av tillståndshavaren. Restaurangskolor med serveringstillstånd får dock i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa