Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (10)

  • Anmälan om antal personer i hushållet för VA-debitering

   computerperson

   Här kan du anmäla hur många personer ni är i hushållet.
   Antal personer i hushållet ligger till grund för vattenavgiften.
   Det du anmäler ska överensstämma med hur många personer som är folkbokförda på adressen.

   Här kan du anmäla hur många personer ni är i hushållet.
   Antal personer i hushållet ligger till grund för vattenavgiften.
   Det du anmäler ska överensstämma med hur många personer som är folkbokförda på adressen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bygglov

   launch

   Lär dig mer om att bygga och renovera. Följ dina ärenden med vår e-tjänst.

   Lär dig mer om att bygga och renovera. Följ dina ärenden med vår e-tjänst.

   Till tjänstenchevron_right
  • Egen sotning

   computerperson

   Den här etjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i etjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

   Den här etjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i etjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

   Till tjänstenchevron_right
  • Flyttanmälan vatten och renhållning

   computerperson

   Här kan du som flyttar ifrån eller flyttar in i en fastighet göra en flyttanmälan för fastighetens vatten och renhållningsabonnemang.

   Här kan du som flyttar ifrån eller flyttar in i en fastighet göra en flyttanmälan för fastighetens vatten och renhållningsabonnemang.

   Till tjänstenchevron_right
  • Installation av värmepump

   computerperson

   Här kan du göra en anmälan om installation av värmepumpanläggning.

   Här kan du göra en anmälan om installation av värmepumpanläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kompostering av matavfall

   computerperson

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Köpa tomt

   launch

   Är du intresserad av att köpa tomt i Bodens kommun? När du startar den här e-tjänsten kommer du till våra karttjänster där du kan hitta lediga tomter.

   Är du intresserad av att köpa tomt i Bodens kommun? När du startar den här e-tjänsten kommer du till våra karttjänster där du kan hitta lediga tomter.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun och politik (5)

  • Ansökan om intyg

   computerperson

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

   Här kan du ansöka om arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, intyg om inkomstbortfall  och inkomstintyg kopplade till anställningar i kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Felanmälan

   launch

   Akuta ärenden anmäler du direkt till kommunens växel på telefonnummer 0921-62000, mer info om jourtelefoner finns här

   Här kan du bland annat felanmäla problem på belysning, busshållplatser, fastigheter, gator, klotter, renhållning med mera.....

   Akuta ärenden anmäler du direkt till kommunens växel på telefonnummer 0921-62000, mer info om jourtelefoner finns här

   Här kan du bland annat felanmäla problem på belysning, busshållplatser, fastigheter, gator, klotter, renhållning med mera.....

   Till tjänstenchevron_right
  • Medborgarförslag

   computerperson

   Vill du förändra eller förbättra något i Bodens kommun, då kan du lämna in ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Därefter kommer kommunfullmäktige eller förvaltningarnas nämnder att avgöra frågan. Medborgarförslag är offentliga.

   Vill du förändra eller förbättra något i Bodens kommun, då kan du lämna in ett medborgarförslag. Alla medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Därefter kommer kommunfullmäktige eller förvaltningarnas nämnder att avgöra frågan. Medborgarförslag är offentliga.

   Till tjänstenchevron_right
  • Synpunkten

   computer

   Bodens kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.
   Du kan lämna tre sorters synpunkter - förslag, beröm eller klagomål.

   Bodens kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med medborgare, besökare och övriga.
   Du kan lämna tre sorters synpunkter - förslag, beröm eller klagomål.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kultur och fritid (10)

  Visa alla

  Näringsliv och arbete (7)

  Visa alla

  Samhälle och gator (4)

  • Grävtillstånd och trafikanordningsplan

   launch

   För att få utföra någon form av grävningsarbete och/eller schaktarbete i offentlig plats, som förvaltas av kommunen, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. Det krävs två tillstånd, ett tillstånd för grävning samt ett godkännande av en trafikanordningsplan, TA-plan.

   För att få utföra någon form av grävningsarbete och/eller schaktarbete i offentlig plats, som förvaltas av kommunen, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. Det krävs två tillstånd, ett tillstånd för grävning samt ett godkännande av en trafikanordningsplan, TA-plan.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Stöd och omsorg (4)

  • Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

   computerperson

   Lämna intresseanmälan om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Som kontaktperson är man tillgänglig för en medmänniska någon gång i veckan. En kontaktperson kan tillsättas till ett barn, ungdom eller en vuxen person som befinner sig i en besvärlig situation och behöver aktivering, råd eller stöd.

   Lämna intresseanmälan om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Som kontaktperson är man tillgänglig för en medmänniska någon gång i veckan. En kontaktperson kan tillsättas till ett barn, ungdom eller en vuxen person som befinner sig i en besvärlig situation och behöver aktivering, råd eller stöd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Parkeringstillstånd och färdtjänst

   computerperson

   Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand. Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken och gäller inom kommunen. Riksfärdtjänst gäller för resor mellan kommuner.

   Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand. Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken och gäller inom kommunen. Riksfärdtjänst gäller för resor mellan kommuner.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Utbildning (9)

  • Administration av förskoleplats och fritidshemsplacering

   launch

   Här kan du få mer information, lägga in schema för ditt barn, hitta kontaktuppgifter till förskolans och fritidshemmets personal, uppdatera dina kontaktuppgifter, ändra inkomst mm. 
   Det är viktigt att du har aktuella uppgifter för e-post och telefonnummer så att förskolan/fritidshemmet kan kontakta dig. 

   Här kan du få mer information, lägga in schema för ditt barn, hitta kontaktuppgifter till förskolans och fritidshemmets personal, uppdatera dina kontaktuppgifter, ändra inkomst mm. 
   Det är viktigt att du har aktuella uppgifter för e-post och telefonnummer så att förskolan/fritidshemmet kan kontakta dig. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan förskola och fritidshem

   launch

   Här gör du din ansökan till kommunala förskolor och fritidshem.Kom i håg registrera dina kontaktuppgifter så vi kan återkomma med frågor och besked.

   Här gör du din ansökan till kommunala förskolor och fritidshem.Kom i håg registrera dina kontaktuppgifter så vi kan återkomma med frågor och besked.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställa betygskopior

   computerperson

   Den här e-tjänsten kan du använda om du behöver beställa en kopia av ditt avgångsbetyg från avslutade studier vid kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

   Den här e-tjänsten kan du använda om du behöver beställa en kopia av ditt avgångsbetyg från avslutade studier vid kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

   Till tjänstenchevron_right
  • Byte av skola

   computerperson

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen, flyttar till annan kommun eller byter skola inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen, flyttar till annan kommun eller byter skola inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

   Till tjänstenchevron_right
  • Den digitala skolexpeditionen

   launch

   Här hittar du Bodens kommuns digitala skolexpedition där du kan utföra en mängd olika tjänster. Här finns bland annat planeringar och bedömningar, klasslistor, scheman, frånvaroanmälan mm.

   Här hittar du Bodens kommuns digitala skolexpedition där du kan utföra en mängd olika tjänster. Här finns bland annat planeringar och bedömningar, klasslistor, scheman, frånvaroanmälan mm.

   Till tjänstenchevron_right
  • Inackorderingstillägg

   computerperson

   Kommunalt stöd för inackordering för elever i gymnasieskolan.

   Kommunalt stöd för inackordering för elever i gymnasieskolan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolskjutsansökan

   computerperson

   Avvikande skolskjuts gäller för de elever som har växelvis boende, medicinska skäl eller av annan orsak/särskilda skäl behöver skolskjuts.

   Avvikande skolskjuts gäller för de elever som har växelvis boende, medicinska skäl eller av annan orsak/särskilda skäl behöver skolskjuts.

   Till tjänstenchevron_right
  • Specialkostintyg

   computerperson

   Är du av medicinska skäl, i behov av mat som avviker från den vanliga matsedeln behöver vi ett specialkostintyg.

   Är du av medicinska skäl, i behov av mat som avviker från den vanliga matsedeln behöver vi ett specialkostintyg.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tillfälligt uppehåll i specialkost

   computerperson

   För dig som redan har behovs-/ special-kost men behöver göra ett tillfälligt uppehåll.

   För dig som redan har behovs-/ special-kost men behöver göra ett tillfälligt uppehåll.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla