Anmälan till modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att vara flerspråkig är bra för barns utveckling och det stärker den egna identiteten. Om barn får utveckla sitt modersmål ökar chansen att bli flerspråkig som vuxen. 

En elev i grundskolans åk 1 - 9 och i grundsärskolan kan få modersmålsundervisning om: 

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och språket är dagligt umgängesspråk i hemmet samt eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Adoptivbarn kan också modersmålsundervisning om barnet har ett annat modersmål än svenska och har grundläggande kunskaper i det språket. 

I de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, kan en elev modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i familjen. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper.  

För att anordna modersmålsundervisning måste det finnas minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i samma språk. För de nationella minoritetsspråken finns inget minimikrav för antalet elever. En förutsättning för att starta är också att det finns en lämplig lärare. 

Ämnet modersmål schemaläggs normalt på eftermiddagen efter elevens ordinarie schema. Under vissa omständigheter kan modersmålsundervisning också erbjudas som fjärrundervisning via nätet eller organiseras i grupper där elever från flera olika skolor samlas till ett gemensamt lektionstillfälle. Eleven får betyg från åk 6.  

Ansök senast 1 maj för start kommande hösttermin och senast 1 december för start kommande vårtermin. Inför stadiebytet från åk 3 till åk 4 samt vid övergången från åk 6 till åk 7 krävs en förnyad ansökan om eleven önskar fortsätta med sin modersmålsundervisning.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa