Ansökan om stöd och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen kapitel 4 § 1, för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Annan hjälp kan vara till exempel

  • Dagverksamhet

  • Sysselsättning

  • Boende

  • Korttidsvistelse

Här kan du hitta information om vad äldreomsorgens olika insatser innebär.��ppnas i nytt f��nster

Här kan du hitta information om vad socialpsykiatrins olika insatser innebär.��ppnas i nytt f��nster

Här kan du hitta information om hur en biståndsprövning går till.Öppnas i nytt fönster

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa