Ansökan om stöd och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen kapitel 4 § 1, för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Annan hjälp kan vara till exempel

  • Dagverksamhet

  • Sysselsättning

  • Boende

  • Korttidsvistelse

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa