Ansökan om stöd och omsorg LSS/Socialpsykiatri

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med diagnostiserad psykiatrisk eller neuropsykiatrisk ohälsa/diagnos mellan 18-65 år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa