Hemkompostering av matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden.

Kompostregler:
* Kompost ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.
* Behållaren ska vara skadedjurssäker.
* Behållaren ska vara tillräckligt stor och rymma minst 50 liter per person och år.
* Behållaren ska vara isolerad för att nedbrytning ska kunna ske även vintertid (om kompostering sker året runt).
* Den som komposterar ska själv kunna ta hand om den färdiga kompostjorden.

Avfall som kan komposteras:
* Matrester, tillagade och råa av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, mjölk, mjöl, ris, pasta
* Kött- och fiskben, fiskrens samt räk- och kräftskal
* Frukt-, ägg, och grönsaksskal
* Bröd, kex, kakor och bullar
* Kaffe- och tesump samt kaffe- och tefilter
* Vissna blommor, krukväxter och jord från omplanteringar och liknande
* Popcorn, godis och choklad
* Även trädgårdsavfall kan komposteras om det inte lämnas till återvinningscentral

Vill du veta mer om kompostering eller läsa om avfallsföreskrifterna? Sök på Bodens kommuns hemsida.

Du kan även hitta intressant information på:

http://www.kompostera.nu

http://www.odla.nu

Avgift

För handläggningen av ärendet tas en avgift ut på 1183 kr, enligt fastställd taxa.  Avgiften indexuppräknas varje år och tas ut även om din ansökan avslås.

Avgiften för hämtning av matavfall upphör när anmälan har beviljats och matavfallskärlet är lämnat till Bodens kommuns återvinningscentral på Brändkläppen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa