Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (14)

  • Anmälan om antal personer i hushållet för VA-debitering

   Här kan du anmäla hur många personer ni är i hushållet.
   Antal personer i hushållet ligger till grund för vattenavgiften.
   Det du anmäler ska överensstämma med hur många personer som är folkbokförda på adressen.

  • Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

  • Brandfarlig vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Bygglov

   E-tjänsten mittbygge har upphört, ny e-tjänst under uppbyggnad. Det går bra att skicka in ditt bygglov till mob@boden.se

  • Egen sotning

   Den här etjänsten är till för dig som vill sota själv. Fyll i etjänsten så behandlar vi din ansökan om egen sotning och du får ett beslut hemskickat.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Hemkompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden.

  • Installation av värmepump

   Här kan du göra en anmälan om installation av värmepumpanläggning.

  • Intresseanmälan bredband

   Är du intresserad av att få bredband till din fastighet? Observera att säsongen för grävning och installation 2020 är stängd. Din ansökan kommer att omhändertas vid planering för 2021. Den här tjänsten tillhandahålls av en annan leverantör. Du kommer att omdirigeras till Bodens stadsnät för att lämna in din intresseanmälan.

  • Slambrunn - extra tömning

   Beställa extra tömning av slambrunn
   Här kan du beställa extra tömning av din slambrunn. Om ditt ärende är akut var vänlig ring kommunens medborgarservice 0921-620 00 (dagtid)

  • Ändrat behov av avfallskärl

   Här kan du ändra storlek, intervall eller antal avfallskärl.

  Kommun och politik (9)

  • Bodenförslaget

   Bodenförslaget är en tjänst där du har möjlighet att påverka Bodens utveckling.

  • Boka lokal på Björken

   Du som är medborgare har möjlighet att boka Pelarsalen på Björken i centrala Boden. (Karta)

   Bokningen är kostnadsfri för ideella organisationer och föreningar.

   När du loggat in i e-tjänsten kan du se mer information om de lokaler som finns, vilken utrustning de har och bokningsbara tider.

  • Borgerlig vigsel

   För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Bodens kommun .

    

  • Budget- och skuldrådgivning

   Har du frågor kring privatekonomi?

   Via denna e-tjänst kan du komma i kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivning, samt boka tid för ett möte.

  • Rösta på Bodenförslaget

   Här kan du rösta på Bodenförslaget.

  • Torgplats - bokning

   Välkommen att boka din torgplats i Bodens kommun. 

  • Välkomstgåva till nyinflyttade

   Välkommen till Boden!

   Genom den här tjänsten kan du hämta ut din inflyttningsgåva!

  Kultur och fritid (15)

  • Ansökan kulturstöd

   Här kan du söka kulturverksamhetsstöd. 

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Ansökan om byapeng

   Här kan du ansöka om byapeng. 

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Ansökan om kulturarrangemangsstöd

   Här kan du söka kulturarrangemangsstöd.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Ansökan om sponsorstöd

   Här kan du ansöka om sponsorstöd till din förening.

  • Bidrag till föreningsjubileum

   Här kan du söka bidrag till föreningsjubileum.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Bidrag till skötsel av badplatser

   Här kan du söka bidrag till skötsel av badplatser. 

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Bidrag till USM/JSM/Lilla VM och landslagsläger

   Här kan du söka bidrag till USM/JSM/Lilla VM och landslagsläger.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Driftbidrag för föreningsägda anläggningar

   Här kan du söka driftbidrag för föreningsägda anläggningar. 

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen 

    

  • Driftbidrag till samlingslokaler och byalokaler

   Här kan du söka driftbidrag till samlingslokaler och byalokaler.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Hyresbidrag för aktivitetslokaler

   Här kan du söka hyresbidrag för aktivitetslokaler.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Lokalhyra och anmälan om tillfällig övernattning

   Den här etjänsten kan du använda om du har behov av att exempelvis hyra en skola för att anordna en tillfällig övernattning i samband med ett idrottsevenemang eller dylikt.

  • Lokalt aktivitetsstöd

   Här kan du söka lokalt aktivitetsstöd.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Verksamhetsstöd till föreningar för funktionsvarierade

   Här kan du söka verksamhetsstöd till föreningar för funktionsvarierade.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  • Övriga föreningsstöd

   Här kan du söka övriga föreningsstöd.

   OBS! Denna tjänst tillhandahålls av en annan leverantör. Du länkas till Föreningsportalen.

  Näringsliv och arbete (8)

  • Livsmedelsverksamhet, lämna uppgifter för omklassning

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö- och byggnämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Marknadsföringsstöd till nystartade företag

   Stöd till marknadsföring för nystartade företag, inom 3 år (bidrag 50%, dock högst 20 000 kr)
   Vid nystart av företag utgår marknadsföringsstöd för initiala marknadsföringskostnader.

  • Projektmedel för byaföreningar

   Byautvecklingsgrupper kan söka projektmedel till olika utvecklingsprojekt i byarna.

  • Registrering av livsmedelsanläggning

   Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning enligt artikel 6.2 i förordning EG nr 852/2004. De fysiska eller juridiska personer som driver ett livsmedelsföretag är ansvariga för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och de är skyldiga att se till att deras verksamhet registreras hos behörig myndighet.

  • Serveringstillstånd ansvarig serveringspersonal

   Här kan du anmäla och avregistrera serveringsansvarig personal.

  • Serveringstillstånd stadigvarande

   Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd.

  • Serveringstillstånd tillfälligt

   Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

  • Tillfälligt företagsstöd

   Tillfällig stödåtgärd till näringslivet - Utvecklingsstöd för nya affärsmodeller och marknader i utmanande tider

  Samhälle och gator (4)

  • Felanmälan fastigheter

   Här kan du felanmäla problem på fastigheter.

  • Grävtillstånd och trafikanordningsplan

   För att få utföra någon form av grävningsarbete och/eller schaktarbete i offentlig plats, som förvaltas av kommunen, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. Det krävs två tillstånd, ett tillstånd för grävning samt ett godkännande av en trafikanordningsplan, TA-plan.

  Stöd och omsorg (15)

  • Ansökan barn/unga enligt SoL

   Här kan du som vårdnadshavare eller ungdom som fyllt 15 år ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

  • Ansökan om ekonomiskt bistånd

   Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt och följa ditt ärende direkt i din dator, telefon (smartphone) eller surfplatta.

  • Ansökan om stöd och omsorg LSS/Socialpsykiatri

   Här kan du ansöka om stöd och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansöka om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med diagnostiserad psykiatrisk eller neuropsykiatrisk ohälsa/diagnos mellan 18-65 år.

  • Ansökan om uttag från spärrat konto

   Här kan du som är god man eller förvaltare ansöka om tillstånd att ta ut pengar från huvudmannens överförmyndarspärrade bankkonton.

  • Ansökan vuxna enligt SoL

   Här kan du som vuxen ansöka om stöd och hjälp med missbruk, beroende, våldsutsatthet i nära relation eller annan form av problematik enligt Socialtjänstlagen (SoL)

  • Bostadsanpassning

   Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

  • Hemtjänst och serviceinsatser i hemmet

   Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka om hemtjänst eller andra serviceinsatser som till exempel trygghetslarm och/eller hjälp med matleveranser.

  • Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

   Lämna intresseanmälan om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

  • Intresseanmälan livsstilsmottagningen

   Här kan du skicka en intresseanmälan till Livsstilsmottagningen.

  • Intresseanmälan personligt ombud

   Personligt ombud vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt.

  • Orosanmälan vuxna

   Här kan du göra en anmälan till Team mottagning om du känner oro eller misstänker att en vuxen person i din omgivning far illa på grund av till exempel missbruk, våldsutsatthet eller annan form av problematik.

  • Orosanmälan Äldreomsorg

   Om du som privatperson eller i tjänst känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan person far illa.

  • Orosanmälan, barn och unga

   Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du berättar det för oss på Team Mottagning, socialtjänstens uppdrag är att skydda barn och unga.

  • Parkeringstillstånd och färdtjänst

   Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand. Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken och gäller inom kommunen. Riksfärdtjänst gäller för resor mellan kommuner.

  • Redovisning för god man och förvaltare

   Här kan du som är god man eller förvaltare redovisa huvudmannens ekonomi och sedan lämna in din årsräkning eller sluträkning elektroniskt.

  Trygghet och säkerhet (2)

  Utbildning och förskola (16)

  • Ansökan elevresor

   Denna e-tjänst gäller ansökan för gymnasieelever som är folkbokförda inom Bodens kommun och är i behov av bidrag till elevresor i form av busskort.

  • Ansökan och uppsägning förskola och fritidshem

   Här gör du din ansökan eller uppsägning till kommunala förskolor och fritidshem.Kom i håg registrera dina kontaktuppgifter så vi kan återkomma med frågor och besked.

  • Ansökan till modersmålsundervisning VT 2024

   Att vara flerspråkig är bra för barns utveckling och det stärker den egna identiteten. Om barn får utveckla sitt modersmål ökar chansen att bli flerspråkig som vuxen. Här kan du läsa mer och ansöka om modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola.

  • Beställa betygskopior

   Den här e-tjänsten kan du använda om du behöver beställa en kopia av ditt avgångsbetyg från avslutade studier vid kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

  • Byte av skola eller förskoleklass

   Denna e-tjänst ska användas då man flyttar till kommunen, flyttar till annan kommun eller byter skola eller förskoleklass inom kommunen, till exempel vid byte från friskola.

  • Datoravtal elev

   Avtal om lån av dator i undervisningen för elever i grundskola och gymnasieskola i Bodens kommun.

   Om du saknar eller inte har möjlighet att använda Bank-ID eller Freja eID, kan du besöka Medborgarservice, Stadshuset, för att signera avtalet eller begära en papperskopia för underskrift. Både skolan och Medborgarservice har avtalen i papperskopia. Undertecknat avtal lämnas till skolan. Vid frågor kontakta skolan eller Medborgarservice.

  • Den digitala skolexpeditionen

   Här hittar du Bodens kommuns digitala skolexpedition där du kan utföra en mängd olika tjänster. Här finns bland annat planeringar och bedömningar, scheman, frånvaroanmälan mm.

  • Förskola och fritidshemmens e-tjänst

   Här kan du lägga in schema, hitta kontaktuppgifter, få mer information samt se blogginlägg och pedagogisk dokumentation.

   Det är viktigt att du har aktuella uppgifter för e-post och telefonnummer så att förskolan/fritidshemmet kan kontakta dig.

  • Hälsouppgift

   Elever i förskoleklass inbjuds att tillsammans med vårdnadshavare komma till skolsköterskan för ett hälsobesök. Inför besöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd.

  • Inackorderingstillägg

   Kommunalt stöd för inackordering för elever i gymnasieskolan.

  • Journalrekvisition

   Elevhälsans medicinska insats har som uppgift att följa elevers hälsa och utveckling. Vi önskar därför rekvirera ert barns journal från föregående skola för att på så sätt få uppgifter om bland annat tillväxt, hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer. Journalen är en sekretessbelagd handling som endast skolsköterska och skolläkare har tillgång till.

  • Samtycke hälsosamtalsuppgifter

   Samtycke hälsosamtalsuppgifter

   Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Syftet är bland annat att samtala om hur hälsan och skolgången påverkas av hur vi lever.

   Inför samtalet får eleven ett frågeformulär med frågor om hälsa, levnadsvanor och om trivsel i skolan.

   Med vårdnadshavares samtycke lagras elevens uppgifter från frågeformuläret hos skolsköterskan, på den skola eleven går, i Bodens Kommun.

   Information från hälsosamtalen används sedan som underlag för att ta fram statistik över skolbarns hälsa och levnadsvanor. Statistiken innehåller endast avidentifierat material.

  • Samtycke vaccination

   Samtycke vaccination. Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

  • Skolskjutsansökan

   Denna skolskjutsansökan används för de elever som har behov av skolskjuts på grund av växelvist boende, medicinska skäl, trafikförhållanden eller av annan omständighet.

  • Specialkostintyg

   Är du av medicinska skäl, i behov av mat som avviker från den vanliga matsedeln behöver vi ett specialkostintyg.

  • Tillfälligt uppehåll i specialkost

   För barn/elev som har specialkost eller anpassad kost, men tillfälligt gör uppehåll så meddelas det via e-tjänsten Tillfälligt uppehåll i specialkost.

  Vuxenutbildning (2)