Marknadsföringsstöd till nystartade företag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler och riktlinjer kommunledningskontoret näringsliv

Stöd till marknadsföring för nystartade företag, inom 3 år (bidrag 50%, dock högst 20 000 kr)

Vid nystart av företag utgår marknadsföringsstöd för initiala marknadsföringskostnader. Kostnader som bedöms vara bidragsgrundande:

 • Trycksaker såsom skyltar, broschyrer och visitkort
 • Annonsering
 • Framtagning av hemsida
 • Säljresor (resa, logi)
 • Mässor (resa, logi)
 • Översättning av material för specifika ändamål/mässor.

Stödet ska rekvireras i efterhand med fakturor och kostnadsverifikat.

Ovan nämnda insatser gäller med följande förbehåll:

 • Satsningen får inte vara kopplad till myndighetskrav eller lagändringar. Exempelvis på det är utbildning för alkoholtillstånd, körkort eller lagstadgade miljöinvesteringar.
 • Möjligheten att få andra företagsstöd, exempelvis genom länsstyrelsen ska prövas först.
 • Bara externa kostnader kan komma ifråga. Företagets interna kostnader och tid för genomförande är ej stödberättigat.

Krav på stödmottagaren

 • Företaget ska ha verksamhet/säte i Boden.
 • Företagandet ska utgöra den huvudsakliga sysselsättningen/försörjningen (minst 50%).
 • Bidragssökande företag ska ej ha förfallna skatteskulder.

Verifiering av kostnader

Kostnaderna ska verifieras med kopior på kvitton eller fakturaunderlag samt kostnadsverifikat som visar att betalning utförts.

Stöd utgår ej för:

 • Moms, annat än i undantagsfall då momsen ej är avdragsgill för företaget.
 • Lönekostnader eller inkomstbortfall för företagare eller personal och andra företagsinterna kostnader.
 • Kostnader för aktiviteter som Bodens kommun arrangerar.
 • Lagstadgade avgifter för exempelvis tillstånd

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Företagsuppgifter
 • Affärsidé
 • Marknad och efterfrågan
 • Syfte
 • Budget
 • Årsredovisning eller resultatbudget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa