Ansökan om uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man eller förvaltare ansöka om tillstånd att ta ut pengar från huvudmannens överförmyndarspärrade bankkonton. Om uttaget behövs för att betala annat än vanliga återkommande utgifter, bör underlag bifogas som styrker utgiften. Bifoga faktura, offert eller annat underlag som styrker utgiften.

Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar vi dig. När ansökan är komplett fattas ett beslut i ditt ärende. Beslutet skickas per post till dig.

Om en handläggare är behörig att fatta beslut i ditt ärende postas vanligtvis beslutet till dig inom en vecka efter att din ansökan är komplett. Om din ansökan måste utredas eller om överförmyndarnämnden ska fatta beslut kan det ta längre tid innan du får ditt beslut.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bank och kontouppgifter
  • Personnummer för huvudman

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa