Bostadsanpassning

LÄS MER

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

För att kommunen ska kunna handlägga din ansökan så behöver den vara komplett.

En komplett ansökan via e-tjänsten innefattar följande handlingar:

  • Fastighetsägarens medgivande: För att kunna beviljas bidrag ska samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare ge sitt medgivande till att du får utföra de åtgärder du önskar utföra.
    Fastighetsägare ger sitt medgivande genom att skriva under en medgivandeblankett som du sedan bifogar i e-tjänsten.  Klicka på "Hämta blankett" här till höger.
     
  • Intyg från sakkunnig: Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan medicinsk sakkunnig som styrker behovet av anpassning.
    Kommunens arbetsterapeuter når ni via 0921-625 25 tfn.tid 8.30-10.00 och fysioterapeuter kontaktas via växeln 0921-621 00.

Läs mer om bostadsanpassning här på vår hemsida,  eller på Boverkets hemsida - Bostadsanpassningsbidraget - en handbok.

Läs mer om bostadsanpassning på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation