Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Familjehem
Familjehem är familjer som för längre eller kortare tid tar emot ett eller flera barn för vård och fostran.

Kontaktfamilj
Kontaktfamiljer är familjer som vid ett eller flera tillfällen per månad tar emot ett eller flera barn i sitt hem och ingår som en del i barnets nätverk. Det ingår i uppdraget att stödja föräldrarna i deras föräldraroll.

Kontaktperson
Som kontaktperson är man tillgänglig för en medmänniska någon gång i veckan. En kontaktperson kan tillsättas till ett barn, ungdom eller en vuxen person som befinner sig i en besvärlig situation och behöver aktivering, råd eller stöd.

Vi behöver Dig!
Är Du intresserad av att ställa upp när det gäller något av dessa uppdrag? Har Du känslomässigt utrymme, tid och ork att engagera Dig för längre eller kortare tid?

Det är viktigt att Du lever i en stabil social situation och har förmåga att sätta Dig in i en annan människas livssituation. Alla familjer som ska ta emot barn i sitt hem utreds. I utredningen ingår kontroll i socialregister, polisregister, kronofogde och försäkringskassa.

Om ett barn ska vårdas och fostras för längre tid, ska socialnämnden godkänna hemmet och ha insyn i vården.

Vi erbjuder utbildnings- och temadagar. Vår ambition är att erbjuda utbildning före ett uppdrag. I varje ärende ger vi stöd och handledning. Ersättning betalas i form av arvode och omkostnad enligt kommunförbundets rekommendationer.

Vill Du ha mer information kan Du givetvis även kontakta Familjehemshandläggarna på Individ- och familjeomsorgen.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa