Parkeringstillstånd och färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet är personligt och därför ska den som har gångproblem stå som sökande. När kommunen fått in din ansökan görs en bedömning om du är berättigad att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ibland kan handläggare behöva kontakta dig eller din läkare för mer information. Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.

Vid en ny ansökan ska ett nytaget foto bifogas. Fotot fästs på anvisad plats i bilagan och vid fotot ska du skriva din namnteckning.

Handläggare kontaktar dig när tillståndet är klart, parkeringskortet ska kvitteras ut personligen i stadshuset, ta med legitimation. Om du haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du lämna in det gamla parkeringskortet.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna.

Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.
Mer information och riktlinjer hittar du här

Färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken och gäller inom kommunen. Färdtjänst är enligt lagen avsedd för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer.

För att få färdtjänst måste sökanden ha ett funktionshinder som beräknas bestå i minst tre månader.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte grund för att beviljas färdtjänst.
För att ansöka om färdtjänst behövs ibland ett läkarintyg som skickas till färdtjänsthandläggaren.
När färdtjänsthandläggaren har fått läkarintyget kontaktas sökanden och ett hembesök bokas.
Läkarintyget och uppgifterna från hembesöket ligger till grund för utredningen.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor mellan kommuner. Riksfärdtjänst ska enligt lagen ges till personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Din ansökan ska lämnas in senast tre veckor före resans start.

Kontakta färdtjänsthandläggaren för vidare information om ansökan och utredningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa