Ansökan om intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om olika typer av intyg kopplade till anställningar i kommunen. Intygen utfärdas av kommunens löneenhet och skickas inom 14 dagar från beställningsdatum.

  • Arbetsgivarintyget innehåller timmar och dagar du arbetat, eventuell sysselsättningsgrad, frånvaro samt den lön inklusive ersättningar du fått under perioden du begärt. Ett arbetsgivarintyg används till att söka ersättning från exempelvis A-kassan eller Försäkringskassan.
     
  • Tjänstgöringsintyget innehåller de anställningar du haft åt Bodens kommun under vilka perioder. Titel samt eventuell sysselsättningsgrad framgår också. Ett tjänstgöringsintyg används till jobbansökningar eller då du söker skola. Obs! Du behöver inte begära ett tjänstgöringsintyg då du ska söka jobb åt Bodens Kommun.
     
  • Övriga intyg innehåller information som exempelvis försäkringskassan, försäkringsbolag eller andra myndigheter vill ha. Exempel på övriga intyg är inkomstbortfall.

Årsinkomst

Årsinkomst skickas till Försäkringskassan på deras begäran. För att få hjälp med att räkna ut din årsinkomst vänder du dig till försäkringskassan med dina lönespecifikationer. Har du inga ersättningar (ob-ersättning, jourersättning mm) tar du endast din månadslön * 12 för att få veta din årsinkomst. Om du arbetar kvällar och/eller helger tar du summan av din ob-ersättning som du fått ut de senaste 12 månaderna. Årsinkomsten blir summan av föregående uträkning samt din månadslön * 12.

Årsarbetsdagar

För att räkna ut hur många årsarbetsdagar du har tar du antalet arbetsdagar per vecka * 52. Om du arbetar olika antal dagar per vecka tar du antalet arbetsdagar under din schemaperiod/antal veckor * 52. Är du lärare har du 200 årsarbetsdagar om du arbetar 5 dagar per vecka (5 dagar * 40 veckor).

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa