Registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning enligt artikel 6.2 i förordning EG nr 852/2004. De fysiska eller juridiska personer som driver ett livsmedelsföretag är ansvariga för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och de är skyldiga att se till att deras verksamhet registreras hos behörig myndighet. För animalieanläggningar krävs godkännande. Ett livsmedelsföretag kan vara privat eller offentligt, med eller utan vinstsyfte. Det bedriver verksamhet som hör till något led i produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan av livsmedel. Verksamheten ska ha viss grad av organisation eller kontinuitet.

Handläggning av ärendet
Verksamheten får starta tidigast två (2) veckor efter att anmälan har kommit in till Miljö- och byggnämnden eller när du tagit emot beslut om registreringen. Om du har en mobil anläggning får du inte starta verksamheten förrän du fått beslutet.

Egenkontroll
Alla verksamheter är skyldiga att ha ett system för egenkontroll som är anpassat till verksamheten. När Miljö- och byggnämndens representant kontrollerar verksamheten ska systemet för egenkontroll kunna presenteras.

Andra tillstånd
Du kan behöva ansöka om bygglov, begära tillstånd av Polisen, eller boka torgplats hos Tekniska förvaltningen.

Avgift

För handläggningen av ärendet tas en avgift ut på 1411 kr, enligt fastställd taxa. Avgiften indexuppräknas varje år.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa