Hälsouppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsouppgift

  • Elever i förskoleklass inbjuds att tillsammans med vårdnadshavare komma till skolsköterskan för ett hälsobesök. Inför besöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd.
  • Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa