Hälsouppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till vårdnadshavare

Hälsa och lärande hör ihop. Mår man bra så går skolan bättre, går skolan bra så mår man bättre! För att kunna följa och främja ert barns hälsa och utveckling önskar elevhälsan information om ert barns hälsotillstånd. Uppgifterna behandlas utifrån sekretess. Det är skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till uppgifterna.

OBS! Tänk på att det är ni vårdnadshavare som ansvarar för att informera lärare och berörd skolpersonal om viktiga hälsouppgifter gällande ert barn.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa