Hälsouppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt.bild av hjärta

Hälsa och lärande hör ihop. Mår man bra så går det oftast bättre i skolan och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Du kan också prata med någon pedagog på skolan för att komma i kontakt med oss. Elevhälsan i Bodens kommun erbjuder följande e-tjänster:

Hälsouppgift

  • Alla elever i förskoleklass, årkurs 4 och 7 samt i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök med hälsosamtal hos skolsköterskan. Inför hälsobesöket önskar skolsköterskan få uppgifter om ert barns hälsotillstånd.
  • Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som har tillgång till dessa uppgifter som behandlas utifrån sekretess.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa