Samtycke vaccination

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke vaccination

  • Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

Mer information om vacciner finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa