Samtycke vaccination

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt.bild av hjärta

Hälsa och lärande hör ihop. Mår man bra så går det oftast bättre i skolan och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola. Du kan också prata med någon pedagog på skolan för att komma i kontakt med oss. Elevhälsan i Bodens kommun erbjuder följande e-tjänster:

Samtycke vaccination

  • Under skolgången erbjuds alla elever vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Innan vaccination måste ni som vårdnadshavare ge ert samtycke till detta samt svara på några hälsofrågor om ert barn. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ge sitt medgivande.

Mer information om vacciner finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare
  • Kontaktuppgifter elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa