Skolskjutsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avvikande skolskjuts gäller för de elever som har:

  • Växelvis boende
  • Medicinska skäl
  • Annan orsak/särskilda skäl

Ordninarie skolskjuts
Ordinarie skolskjuts är skjuts mellan folkbokföringsadress eller uppsamlingsplats och till rätt skola för upptagningsområdet på grund av att färdvägens längd överstiger avståndsgränserna i kommunens riktlinjer. Denna typ av skolskjuts behöver man inte ansöka om.

Observera att avvikande och ordinarie skolskjuts inte gäller till och från fritidshem.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kontaktuppgifter och personnummer till samtliga vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa